Tổng công ty Sông Đà lên sàn UPCoM

(BĐT) - Theo nguồn tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), 669.300 cổ phần của Tổng công ty Sông Đà (mã chứng khoán: SJG) sẽ được giao dịch trên sàn UPCoM vào ngày 12/2/2018 với giá tham chiếu 11.100 đồng/CP. 

Đây là số lượng cổ phần mà Tổng Công ty đã thực hiện đấu giá thành công trong phiên IPO ngày 25/12/2017 tại HNX. Trong phiên IPO ngày 25/12/2017, chỉ có 0,36% số cổ phần đưa ra đấu giá, được bán thành công cho 221 nhà đầu tư cá nhân với giá bình quân 11.159 đồng/CP.

Đã hết tháng 1/2018, Tổng công ty Sông Đà vẫn chưa công bố báo cáo tài chính cả năm 2017. 6 tháng đầu năm 2017, Sông Đà đạt 4.416 tỷ đồng doanh thu thuần và 118 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm lần lượt 24% và 48% so với cùng kỳ năm 2016                

Hoàng Việt