TKV đấu giá quyền mua cổ phần tại Than Uông Bí

(BĐT) - Ngày 13/2, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng với Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội sẽ tổ chức bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của TKV tại CTCP Sản xuất và Thương mại Than Uông Bí .

Dự kiến TKV sẽ bán 28.478 quyền mua cổ phần, tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm được mua là 16.687 cổ phần. Giá khởi điểm được TKV đưa ra là 71.700 đồng/1 quyền mua cổ phần.

Được biết, tính đến ngày 30/11/2017, TKV sở hữu 28,48% vốn của Than Uông Bí. Như vậy, với việc chuyển nhượng số quyền mua này, TKV đang thực hiện bán 100% số lượng quyền mua cổ phiếu đang sở hữu tại Than Uông Bí. Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền mua cổ phần do TKV chào bán, cứ sở hữu 100 quyền mua sẽ được mua thêm 58,596 cổ phần mới. Giá mua cổ phần phát hành thêm là 100.000 đồng/CP (bằng mệnh giá).

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất 2 nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá.

 

Thu Giang