Thu hơn 10.800 tỷ đồng từ đấu giá bán vốn nhà nước

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, số tiền thu về từ 27 phiên đấu giá bán vốn nhà nước trên HNX từ đầu năm đến hết tháng 9 là hơn 10.800 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong 27 phiên đấu giá của 9 tháng qua, có 16 phiên đấu giá thoái vốn, 10 phiên bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và 1 phiên đấu giá quyền mua.

Riêng trong tháng 9, 4 phiên đấu giá đã diễn ra, bao gồm phiên IPO của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, 1 phiên đấu giá thoái vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam thoái khỏi Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông.


VTV