Thu hơn 10.000 tỷ đồng đầu giá qua HNX trong nửa đầu năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm, HNX đã diễn ra 21 buổi đấu giá cổ phần với 6 phiên IPO, giá trị trúng giá đạt hơn 10.000 tỷ đồng.
Thu hơn 10.000 tỷ đồng đầu giá qua HNX trong nửa đầu năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 21 phiên đấu giá với giá trị trúng giá đạt hơn 10.000 tỷ đồng. Trong đó có 6 phiên IPO cổ phần hóa và 15 phiên đấu giá thoái vốn Nhà nước. 16/21 phiên đấu giá bán hết 100% vốn cổ phần chào bán, tổng khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 649 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 63% trên tổng số cổ phần chào bán.

Tính đến hết tháng 6/2018, HNX đã tổ chức 102 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP), huy động được hơn 74.500 tỷ đồng cho KBNN, hoàn thành 37% kế hoạch năm. Kỳ hạn bình quân TPCP do KBNN phát hành được nâng lên mức 13,2 năm, cao hơn 0,5 năm so với mức bình quân năm 2017.

Tính đến hết tháng 6/2018, dư nợ TPCP niêm yết đạt trên 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2017, tương đương 20,5% GDP. Giá trị giao dịch bình quân 6 tháng đầu năm đạt 10.600 tỷ đồng/phiên, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Giao dịch Repos chiếm 51,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.


NDH