Thu 28.000 tỷ đồng từ cổ phần hóa, thoái vốn nửa đầu năm 2018

Lũy kế đến nay, tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt khoảng 198.000 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Số liệu được báo cáo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 ngày 25/7 do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì.

Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa 19 DNNN trong số 85 doanh nghiệp theo kế hoạch. Tổng giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là 40.672,09 tỷ đồng, giá trị vốn nhà nước chiếm 23.084,23 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 58,83% vốn điều lệ, bán cho nhà đầu tư chiến lược ngoài doanh nghiệp 40,66% vốn điều lệ, bán cho người lao động 0,51% vốn điều lệ.

Về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, địa phương đã thoái vốn nhà nước tại 42 doanh nghiệp với giá trị sổ sách 1.813 tỷ đồng, thu về 5.598 tỷ đồng, gấp 3,08 lần giá trị sổ sách.

Như vậy, tổng thu từ cổ phần hóa, thoái vốn trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 28.055 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt khoảng 198.000 tỷ đồng (năm 2016 là 30.000 tỷ đồng; năm 2017 là 140.000 tỷ đồng). Cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2011 - 2015 đạt khoảng 78.000 tỷ đồng.

 16 doanh nghiệp đã phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và bán cho cổ đông chiến lược, thu về 22.457,29 tỷ đồng khi bán 46% vốn điều lệ cho cổ đông bên ngoài và người lao động. Trong số 16 doanh nghiệp trên có 8 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH) từ năm 2017 và 8 doanh nghiệp vừa phê duyệt trong năm nay. Số thu này gấp 4,5 lần số thu từ IPO của cả năm 2017.

Trong số 16 doanh nghiệp này, có một số doanh nghiệp quy mô lớn như: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực miền Nam, Tổng Công ty Phát điện 3, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.

Về sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp, các bộ, địa phương sắp xếp lại 160/249 đơn vị. Về cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, tính từ trước đến nay, cả nước đã phê duyệt phương án cổ phần hóa của 32 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy vậy, Ban Chỉ đạo cho rằng tiến độ cổ phần hóa DNNN, bán vốn nhà nước còn chậm, nhiều bộ, ngành, địa phương chưa quyết liệt triển khai.

Theo kế hoạch, TPHCM phải thực hiện cổ phần hóa 39 doanh nghiệp, Hà Nội phải thực hiện cổ phần hóa 11 doanh nghiệp nhưng đến nay chưa cổ phần hóa được doanh nghiệp nào.

Một số bộ, ngành, địa phương có nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn như Hà Nội, Bộ Xây dựng, Bình Định, Bắc Giang…vẫn đang triển khai thực hiện nhưng kết quả đạt thấp hoặc chưa có kết quả.

Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về SCIC, đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán, chấp hành chế độ báo cáo chưa được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt tại một số Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Tính tới ngày 15/8, có tới 747 doanh nghiệp chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo báo cáo của Bộ Tài chính.

12 dự án yếu kém ngành công thương

Trong số 6 nhà máy đã hoạt động nhưng thua lỗ, đã có 2 nhà máy là Dự án nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 - Hải Phòng và Dự án nhà máy thép Việt Trung hoạt động có lãi. 4 dự án gồm Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình, Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc, Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai, Công ty DQS đã từng bước giảm lỗ và hoạt động sản xuất kinh doanh dần đi vào ổn định.

Trong số 3 dự án trước đây bị dừng sản xuất kinh doanh đến nay đã có 1 dự án vận hành sản xuất trở lại được một phần của Nhà máy là Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ.

Đối với 3 dự án trước đây đầu tư xây dựng dở dang, Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam đang thực hiện phương án bán đấu giá toàn bộ tài sản và hàng tồn kho. 2 dự án còn lại gồm Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Phú Thọ và Dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên đều đang tích cực thực hiện các biện pháp để tiếp tục triển khai đầu tư hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng.


NDH