Thoái vốn tại Quản lý và Xây dựng giao thông Khánh Hòa với giá 24.700 đồng/CP

(BĐT) - Ngày 17/9 tới, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện thoái toàn bộ hơn 403,5 nghìn cổ phiếu của Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông Khánh Hòa, tương đương 27,52% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Giá khởi điểm được đưa ra là 24.700 đồng/CP, gấp gần 2,5 lần mệnh giá. Với mức giá này, cổ phiếu của Công ty đang được định giá với P/E khoảng 24 lần so với thu nhập trên một cổ phần (EPS) năm 2017 là 1.009 đồng.

Hoạt động kinh doanh của Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông Khánh Hòa trong những năm gần đây liên tục giảm sút với lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2015, 2016 và 2017 lần lượt là 4,1 tỷ đồng, 2,29 tỷ đồng và 1,8 tỷ đồng.

Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông Khánh Hòa có vốn điều lệ hơn 14,6 tỷ đồng. Hiện tại, hơn 70,49% cổ phần của Công ty được nắm giữ bởi 6 cổ đông lớn, gồm 5 thể nhân và 1 pháp nhân là UBND tỉnh Khánh Hòa.              

Thế Anh