SCIC thu về hơn 1.000 tỷ đồng từ Khách sạn Kim Liên

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa tổ chức phiên bán đấu giá Công ty CP Du lịch Kim Liên do Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu.
Công ty CP Du lịch Kim Liên quản lý trực tiếp Khách sạn Kim Liên trên khu đất 3,5 ha. Ảnh: Lê Tất Tiên
Công ty CP Du lịch Kim Liên quản lý trực tiếp Khách sạn Kim Liên trên khu đất 3,5 ha. Ảnh: Lê Tất Tiên

Cụ thể, có 36 nhà đầu tư gồm 19 nhà đầu tư tổ chức và 17 nhà đầu tư cá nhân tham gia đấu giá mua 131,3 triệu cổ phần, gấp 36 lần khối lượng chào bán là 3,64 triệu cổ phần chiếm 52,4% của Công ty CP Du lịch Kim Liên.

Nhà đầu tư trả giá cao nhất là 274.200 đồng/cổ phần tương đương với 1.000 tỷ đồng đã sở hữu trọn lô cổ phần trên. So với giá khởi điểm là 30.600 đồng/cổ phần thì mức giá đấu thành công cao gấp 9 lần. Danh tính nhà đầu tư mua số cổ phần trên chưa được tiết lộ, tuy nhiên theo một số chuyên gia, đây phải là nhà đầu tư tổ chức, có tiềm lực tài chính mạnh.

Công ty CP Du lịch Kim Liên chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống, kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Hiện Công ty quản lý trực tiếp Khách sạn Kim Liên trên khu đất 3,5 ha với thời hạn thuê 50 năm kể từ năm 1993, tiền thuê đất được trả hàng năm.

Ngoài SCIC, Công ty còn có các cổ đông lớn như GPBank sở hữu 21,6%, Công ty Tài chính bưu điện (PTFinace) chiếm 6,7%, GP Invest chiếm 6,6%.

            

Trần Tuyết