SCIC thoái vốn tại Công ty CP Du lịch Thanh Hóa

(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá 238.510 cổ phần của Công ty CP Du lịch Thanh Hóa mà đơn vị này nắm giữ với giá khởi điểm là 10.000 đồng/CP.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo bản công bố thông tin, Du lịch Thanh Hóa liên tục thua lỗ trong giai đoạn 2014 - 2016. Cụ thể, năm 2014 lỗ 0,33 tỷ đồng, năm 2015 lỗ 1,5 tỷ đồng và năm 2016 lợi nhuận sau thuế âm 2,1 tỷ đồng. Tính đến thời điểm cuối quý II/2016, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Du lịch Thanh Hóa là gần 8,3 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 7,36 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 4 tỷ đồng (chiếm 54%).           

Hoàng Việt