SCIC chính thức được thoái vốn tại Tràng Tiền Plaza

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1001/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước đến năm 2020.
SCIC chính thức được thoái vốn tại Tràng Tiền Plaza

Cụ thể, theo phương án phân loại, sắp xếp doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đến năm 2020, có 5 doanh nghiệp SCIC thực hiện cổ phần hóa và bán vốn, gồm: Công ty TNHH một thành viên Khai thác và chế biến đá An Giang; Công ty TNHH hai thành viên Đầu tư thương mại Tràng Tiền; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển HPI; Công ty TNHH một thành viên In và phát hành biểu mẫu thống kê; TNHH một thành viên In thống kê TP.HCM.

Hai doanh nghiệp SCIC tiếp tục đầu tư nắm giữ là: Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC); CTCP Viễn thông FPT. 132 doanh nghiệp thực hiện bán vốn nhà nước trong giai đoạn 2017 - 2020. Ngoài ra, có 3 doanh nghiệp xử lý theo phương thức đặc thù là: CTCP Nuôi và dịch vụ thủy đặc sản Thừa Thiên - Huế; CTCP Dịch vụ thương mại công nghiệp; CTCP Xuất nhập khẩu Vĩnh Lợi.

Bốn doanh nghiệp SCIC chủ động bán vốn trong giai đoạn 2017 - 2020 là: CTCP Đầu tư Việt Nam - Oman; CTCP Tư vấn đầu tư và đầu tư Việt Nam; CTCP Đầu tư tháp truyền hình Việt Nam; CTCP Đầu tư Bảo Việt SCIC.


ĐTCK