Sau cổ phần hóa, Hapro tiếp tục được sử dụng nhiều cơ sở nhà đất

(BĐT) - Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) - Công ty mẹ vừa tổ chức chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 75,9 triệu cổ phần, tương đương 34,51% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 12.800 đồng/CP.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá thu hút 346 nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tham dự, trong đó có cả nhà đầu tư nước ngoài. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 93,18 triệu cổ phần, cao hơn 22% so với khối lượng cổ phần chào bán.

Giá đặt mua cao nhất là 20.000 đồng/CP, giá đặt mua thấp nhất là 12.800 đồng/CP.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết hơn 75,9 triệu cổ phần (100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 346 nhà đầu tư (2 tổ chức và 344 cá nhân) với giá đấu thành công bình quân là 12.908 đồng/CP. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn hơn 980 tỷ đồng.

Hapro là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 2004, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trên cơ sở sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thương mại của TP. Hà Nội. Trong đó Công ty Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội trực thuộc Sở Thương mại Hà Nội (nay là Sở Công Thương Hà Nội) đảm nhiệm chức năng Công ty mẹ - Tổng công ty.

Hiện nay, Hapro có 10 công ty con, 20 công ty thành viên liên kết và có đầu tư góp vốn tại 11 công ty khác. Hapro hoạt động trên ba lĩnh vực kinh doanh chính là Kinh doanh xuất nhập khẩu, Thương mại nội địa và Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại.

Trước cổ phần hóa, Hapro đang quản lý và sử dụng 183 cơ sở nhà, đất. Sau cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty tiếp tục quản lý sử dụng 114 cơ sở nhà đất, trong đó cơ sở nhà đất tại Hà Nội là 96 địa điểm và tại các tỉnh/thành phố khác là 18 địa điểm.

Hoàng Minh

Tin liên quan