Sắp IPO trên 5,8 triệu cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Việt Trung

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Một thành viên Việt Trung sẽ đưa ra đấu giá 5.813.330 cổ phần.
Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Việt Trung là trồng cây cao su, sản xuất và kinh doanh mủ cao su... Ảnh minh họa: TTXVN
Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Việt Trung là trồng cây cao su, sản xuất và kinh doanh mủ cao su... Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần, giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần. Vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa đạt 185.723.720.000 đồng.

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc đến 15 giờ 30 phút ngày 23/6/2017 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc).

Thời gian và địa điểm đấu giá: Từ 8 giờ 30 phút ngày 30/6/2017 tại HNX.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 1/7/2017 đến 16 giờ ngày 10/7/2017.

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 4/7/2017 đến ngày 7/7/2017.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Việt Trung là trồng cây cao su, sản xuất và kinh doanh mủ cao su, chế biến gỗ nguyên liệu, gỗ thành phẩm..../.


Bnews