Sắp IPO hơn 42 triệu cổ phần VTVCab

Ngày 17/4, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab) sẽ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 42,2 triệu cổ phần.
Sắp IPO hơn 42 triệu cổ phần VTVCab. Ảnh minh họa: HNX
Sắp IPO hơn 42 triệu cổ phần VTVCab. Ảnh minh họa: HNX

Số cổ phần này tương đương 47,84% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 140.900 đồng/cổ phần.

Giá trị thực tế để cổ phần hóa của VTVCab tại thời điểm ngày 31/12/2015 đạt hơn 7.900 tỷ đồng; trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 6.350 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 884 tỷ đồng; trong đó, Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ, tương đương 45.081.076 cổ phần. Còn 1.026.300 cổ phần, tương đương 1,16% vốn điều lệ dành để bán cho cán bộ công nhân viên và 42.292.624 cổ phần, tương đương 47,84% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua HNX.

Hiện nay, VTVCab đang quản lý và sử dụng 3 cơ sở nhà, đất tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Khánh hòa. Mỗi cơ sở có diện tích đất từ 70-173 m2.

Doanh thu hoạt động kinh doanh của Công ty đến chủ yếu từ mảng dịch vụ truyền hình (cáp, internet, DH, K+), chiếm trên 60% doanh thu. 30% doanh thu khác đến từ mảng quảng cáo, bản quyền, quyền dẫn, còn lại là doanh thu bán hàng khác.


Bnews