Quý I/2018: Thu về 8.850 tỷ đồng từ bán vốn nhà nước tại HNX

(BĐT) - Trong quý 1/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 13 phiên đấu giá với tổng số cổ phần trúng đấu giá đạt 957,1 triệu đơn vị, tổng số tiền thu về cho Nhà nước và doanh nghiệp đạt hơn 8.850 tỷ đồng.
Quý I/2018: Thu về 8.850 tỷ đồng từ bán vốn nhà nước tại HNX

Trong đó, HNX đã tổ chức 10 phiên đấu giá thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số cổ phần chào bán trong 10 phiên đạt hơn 54,4 triệu cổ phần. Kết quả, tổng số cổ phần trúng đấu giá trong 10 phiên này đạt hơn 50,6 triệu cổ phần, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2017, tương ứng 93% số lượng cổ phần chào bán. Tổng số tiền thu về cho Nhà nước đạt 831,5 tỷ đồng.

Trong quý I/2018, HNX cũng đã tổ chức 3 phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) gồm: Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Viện Dệt may, Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro). Cả 3 phiên IPO đều bán hết 100% số cổ phần chào bán, số cổ phần trúng đấu giá đạt 546,5 triệu đơn vị. Tổng số vốn thu về cho doanh nghiệp đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng, gấp 2.759 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Thế Anh