PENM IV đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu Hòa Phát

(BĐT) - Quỹ PENM IV Germany GmbH & CO. KG (PENM IV) vừa thông báo đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Với số lượng hơn 28,17 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, nếu mua vào thành công, PENM IV sẽ nâng số lượng cổ phiếu HPG trong danh mục lên hơn 33,17 triệu, tương đương 1,2% tổng số cổ phiếu HPG có quyền biểu quyết đang lưu hành. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 27/8 đến 25/9/2019.

6 tháng đầu năm, Hòa Phát ghi nhận doanh thu đạt 30.060 tỷ đồng, tăng 10%. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.860 tỷ đồng, giảm 13%. Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Hòa Phát đạt hơn 93.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng hơn 8.500 tỷ, tăng 36% so với đầu kỳ. Hàng tồn kho hơn 15.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Hòa Phát hiện tại là 27.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 12.370 tỷ đồng.        

Hoàng Việt