Ngày 10/7/2017, Mì Miliket lên sàn UPCoM

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố, ngày 10/7/2017 4,8 triệu cổ phần của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket sẽ được đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu là 25.800 đồng/CP.
Ngày 10/7/2017, Mì Miliket lên sàn UPCoM

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, doanh thu của Công ty đạt 458 tỷ đồng, giảm 3,82% so với năm 2015. Lợi nhuận ròng của Công ty đạt 19 tỷ đồng, giảm 36,76% so với năm 2015. Công ty có vốn điều lệ là 48 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, mua bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm chế biến mang nhãn hiệu Colusa và Miliket; chế biến lương thực, thực phẩm…              

Thế Anh