Minh Phú dự thu về 3.700 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ

MPC sẽ dùng 1.700 tỷ để tăng năng lực tài chính và thêm 2.000 tỷ bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
Minh Phú dự thu về 3.700 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ

Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với khối lượng 75,72 triệu cổ phiếu và qua đó tăng vốn điều lệ lên 2.157 tỷ đồng.

Lượng cổ phần này sẽ được chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư trong và ngoài nước và đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Giá chào bán cuối cùng cho nhà đầu tư được Chủ tịch HĐQT quyết định dựa trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư. Giá chào bán tối thiểu không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty theo báo cáo tài chính gần nhất. Thời gian dự kiến trong năm 2019.

Hội đồng quản trị MPC cũng thông qua phương án sử dụng tiền dự kiến thu về từ đợt phát hành. Trong đó, công ty dự kiến sử dụng khoảng 1.700 tỷ đồng (45% tổng số tiền thu được) để nâng cao năng lực tài chính và khoảng 2.000 tỷ đồng (55% tổng số tiền thu được) để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy, tổng số tiền mà HĐQT Minh Phú dự kiến thu về khoảng 3.700 tỷ đồng, tương ứng mức giá bán cho đối tác khoảng 48.864 đồng/cp.

Trong một buổi chia sẻ về kết quả kinh doanh trước đó, Chủ tịch MPC ông Lê Văn Quang từng cho biết thương vụ chào bán riêng lẻ có giá trị khoảng 230-250 triệu USD. Công ty vẫn đang trong quá trình đàm phán và rà soát lần cuối các nhà đầu tư.

Theo danh sách nhà đầu tư dự kiến mà Minh Phú công bố tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/1 có các nhà đầu tư đáng chú ý là Mitsui & Co., Ltd (Nhật Bản). Ngoài ra, do lý do bảo mật nên MPC chưa tiết lộ tên các NĐT khác bao gồm một NĐT từ Hàn Quốc, một NĐT từ Mỹ và một nhóm NĐT Nhật Bản khác.

Về hoạt động kinh doanh, MPC ghi nhận tổng doanh thu 24.041 tỷ đồng trong năm 2018 và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 1.129 tỷ đồng. Cho năm 2019, công ty đặt chỉ tiêu giá trị kim ngạch xuất khẩu 850 triệu USD và LNST thu về 2.300 tỷ đồng. Minh Phú dự định sẽ chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%.

Trên thị trường, cổ phiếu MPC chốt phiên 15/2 ở mức giá 47.500 đồng/cp.


NDH