Lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ của Mía đường Đăk Lăk

(BĐT) - Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP. Đà Nẵng vừa thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty CP Mía đường Đăk Lăk. 

Theo đó, tại ngày 30/6/2017, khoản nợ này là gần 21,4 tỷ đồng, gồm nợ gốc là gần 6,1 tỷ đồng và nợ lãi là 15,3 tỷ đồng.

Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP. Đà Nẵng định giá khởi điểm cho khoản nợ này là 10,5 tỷ đồng. Giá khởi điểm này không bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế trước bạ, chi phí đăng ký, lưu hành, bản quyền...

Tổ chức có tài sản nêu rõ, tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá là tổ chức bán đấu giá phải có cơ sở trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá khoản nợ phải thu; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả… Theo đó, tổ chức bán đấu giá tài sản phải liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 2 năm gần nhất là tài sản nợ phải thu của Nhà nước; tỷ lệ đấu giá thành công; uy tín trong 3 năm gần nhất, không có khiếu nại nào của khách hàng.           

Hải Bình