IPO hàng chục nghìn DNNN, vốn thoái được mới chỉ 5%

Bắt đầu thực hiện cổ phần hóa những doanh nghiệp nhà nước đầu tiên từ năm 1992, đến nay lượng vốn nhà nước thoái bớt cũng mới chỉ chiếm 5% tổng vốn pháp định của nhà nước. Đây là thông tin được cập nhật tại Hội thảo triển vọng kinh tế Việt Nam và cơ hội cho doanh nghiệp được tổ chức vào sáng 17/05 tại TP.HCM.