IPO cổ phiếu Công ty Cấp thoát nước Tuyên Quang

(BĐT) - Ngày 18/10/2016 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức đấu giá hơn 1,8 triệu CP Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang, giá khởi điểm 10.000 đồng/CP. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

DN có vốn điều lệ dự kiến 80 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; xây dựng các công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng; dịch vụ chăm sóc và duy trì cây xanh đô thị.

Theo báo cáo tài chính tự lập của Công ty, kết thúc năm 2015, DN này đạt doanh thu trên 53,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,15 tỷ đồng. Chi phí quản lý DN chiếm gần 10% doanh thu của Công ty, tương ứng 4,82 tỷ đồng.                

Anh Trâm