IPO 33,7% vốn điều lệ Công ty 532

(BĐT) - Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn sẽ tổ chức bán đấu giá lần đầu ra công chúng gần 1,3 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV 532 (tương ứng 33,7% vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa) với giá khởi điểm là 10.000 đồng/CP. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Sau cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn sẽ nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty 532; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động tương ứng 12,3% vốn điều lệ; còn lại 3% được bán cho Công đoàn Công ty.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2017, doanh thu Công ty 532 đạt gần 145,5 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 0,83 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ 2016. Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản Công ty là 261,8 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả là 230 tỷ đồng, chiếm 87%.

Thế Anh