Hose bắt đầu công bố trực tuyến số liệu bán của khối ngoại

Theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, kể từ phiên giao dịch ngày 30/5/2016, bảng giá trực tuyến của các công ty chứng khoán sẽ có thêm số liệu bán của nhà đầu tư nước ngoài tại các cổ phiếu niêm yết trên Hose