HNX đấu giá hơn 1 tỷ cổ phần sau 5 tháng, tỷ lệ thành công 63%

Tổng giá trị bán đấu giá qua HNX trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 9.800 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tính từ đầu năm 2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức tổng cộng 19 phiên đấu giá; trong đó có 13 phiên đấu giá thoái vốn, 5 phiên IPO và 1 phiên đấu giá quyền mua.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt hơn 1 tỷ cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 627 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công 63%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 19 phiên đấu giá đạt hơn 9.800 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 5, HNX chỉ tổ chức 2 phiên đấu giá trong đó có 1 phiên đấu giá quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Tổng công ty hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) và 1 phiên đấu giá thoái vốn của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam tại CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam. Tổng giá trị bán được gần 110 tỷ đồng.

Trong tháng 6 tới, HNX sẽ tiếp tục bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP với khối lượng 20,6 triệu cp dự kiến vào 18/6.


NDH