HNX: Bán hết 100% số cổ phần chào bán đấu giá trong tháng 7

(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết kể từ đầu năm 2018, HNX đã tổ chức 23 phiên đấu giá, trong đó có 15 phiên đấu giá thoái vốn, 7 phiên IPO và 1 phiên đấu giá quyền mua.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt 1,03 tỷ cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 660 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 64%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 23 phiên đấu giá đạt hơn 10.600 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 7, HNX đã tổ chức 2 phiên đấu giá, trong đó có 1 phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) của Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh và 1 phiên đấu giá thoái vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tại Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Hai phiên đấu giá có tổng khối lượng chào bán đạt hơn 11 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 39,6 triệu cổ phần, gấp 3,6 lần khối lượng chào bán. Kết quả cả 2 phiên đấu giá đã bán hết 100% số cổ phần chào bán, tương ứng hơn 11 triệu cổ phần, tổng số tiến thu được hơn 182 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm 59,5 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 71,3 tỷ đồng.

Ngày 13/8, HNX dự kiến sẽ tổ chức phiên đấu giá chào bán 2,5 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Du lịch Thăng Long do Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH sở hữu.

PV