HAG muốn bán 185 triệu cổ phiếu cho NĐT chiến lược giá 7.200 đồng/cp

Tổng giá trị vốn huy động là 1.332 tỷ, công ty phải bù đắp bằng thặng dự vốn 518 tỷ do phát hành dưới mệnh giá.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa quyết định triển khai việc xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2018 cho nhà đầu tư chiến lược.

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 185 triệu đơn vị (gần 20% lượng chứng khoán niêm yết). Nếu phát hành toàn bộ, vốn điều lệ của HAG dự kiến tăng thành 11.125 tỷ đồng.

Giá phát hành là 7.200 đồng/cp, dưới mệnh giá. Tổng giá trị vốn dự kiến huy động 1.332 tỷ đồng. Để bù đắp cho phần giá chênh lệch giữa mệnh giá và giá phát hành, công ty sẽ sử dụng thặng dư vốn cổ phần với tổng giá trị 518 tỷ. Theo BCTC kiểm toán 2017, thặng dự vốn cổ phần của HAG là gần 3.264 tỷ đồng.

Mục đích phát hành là tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm bớt rủi ro tài chính.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm từ ngày hoàn thành.

Hoạt động kinh doanh của HAG trong 6 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu thuần tăng 18% lên 2.921 tỷ đồng. Chi phí lãi vay và quản lý doanh nghiệp lớn khiến công ty chỉ còn lãi 140 triệu đồng và lỗ ròng công ty mẹ hơn 11 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 411 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAG có xu hướng tăng điểm từ đầu tháng 6, từ mức đáy năm là 4.420 đồng/cp lên 7.150 đồng/cp.

HAG muốn bán 185 triệu cổ phiếu cho NĐT chiến lược giá 7.200 đồng/cp - ảnh 1


NDH