Đấu giá thành công khoản nợ xấu đầu tiên

Công ty Quản lý tài sản (VAMC) vừa thực hiện phiên đấu giá đầu tiên bán tài sản liên quan đến khoản nợ xấu mà VAMC đã mua của tổ chức tín dụng.

Tài sản đấu giá là khoản nợ xấu của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn, VAMC đã mua từ Ngân hàng BIDV, với giá khởi điểm 8,727 tỉ đồng.

Phiên đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên, hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng. Trải qua 5 vòng bỏ phiếu đã tìm ra người (1 trong 2 người) trúng với mức giá 9,427 tỉ đồng, cao hơn 700 triệu đồng so với mức giá khởi điểm. Dự kiến vào tháng 5 VAMC sẽ thực hiện đấu giá khoản nợ xấu của Công ty TNHH Bình Lý mà VAMC mua lại của Agribank chi nhánh Hà Tây với giá khởi điểm 60,528 tỉ đồng.


Thanh niên