Đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất

(BĐT) - Công đoàn Công thương Việt Nam đang thực hiện bán đấu giá Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất có trụ sở tại đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 
Đấu giá Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất

Việc bán đấu giá nhằm thực hiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày; bán buôn tổng hợp; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động; dịch vụ lữ hành; tổ chức hội nghị, hội thảo…

Tại thời điểm ngày 31/3/2016, tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp này theo giá trị sổ sách là gần 5 tỷ đồng; giá trị xác định lại là 7,3 tỷ đồng. Trong đó, khoản nợ phải trả là 660 triệu đồng. Tổng số lao động tính tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 12 người. Trụ sở tại đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long là tài sản đất đai có quyền sử dụng đất thuê, trả tiền hàng năm (thời hạn thuê còn lại 10 năm).

Công đoàn Công thương Việt Nam phát giá khởi điểm cho tài sản này là 10,5 tỷ đồng, người mua được doanh nghiệp sẽ kế thừa toàn bộ các khoản chi phí, các khoản lỗ phát sinh từ thời điểm 31/3/2016 đến thời điểm chính thức bàn giao doanh nghiệp cho người mua.

Dự kiến, phiên bán đấu giá Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch công đoàn địa chất được tổ chức vào chiều ngày 15/8/2017. Trước đó, vào trung tuần tháng 12/2016, tài sản này đã được Công đoàn Công thương Việt Nam tổ chức bán đấu giá, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, phiên đấu giá này đã bị hoãn lại.    

Thu Giang