Đấu giá cổ phần Nước sạch Hòa Bình thu về hơn 53 tỷ đồng

(BĐT) - Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, UBND tỉnh Hòa Bình đã bán thành công hơn 1,6 triệu cổ phần của Công ty CP Nước sạch Hòa Bình (tương ứng 24% vốn điều lệ) cho 6 nhà đầu tư (gồm 4 tổ chức và 2 cá nhân), thu về hơn 53 tỷ đồng.

Cụ thể, 6 nhà đầu tư đã đặt mua hơn 7,7 triệu cổ phần của Nước sạch Hòa Bình, gấp 4,8 lần số cổ phần được đăng ký bán với giá trúng bình quân là 33.069 đồng/CP. Giá đấu thành công cao nhất và thấp nhất lần lượt là 40.000 đồng/CP và 27.200 đồng/CP.             

Hoàng Việt