Đấu giá 96% vốn công ty sở hữu hơn 1.000ha đất lâm nghiệp

Số lượng đấu giá là 1,78 triệu cp, giá khởi điểm 12.500 đồng/cp.
Đấu giá 96% vốn công ty sở hữu hơn 1.000ha đất lâm nghiệp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi.

Số lượng cổ phần bán đấu giá là 1,78 triệu cp, tương ứng với 96,3% vốn điều lệ (18,5 tỷ đồng). Giá khởi điểm 12.500 đồng/cp, tương ứng số tiền Nhà nước dự thu về hơn 22 tỷ đồng.

Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào 8h30 ngày 6/9 tại HNX. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua là 943.500 cổ phần.

Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi có hoạt động kinh doanh phần lớn ở Tuyên Quang với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là trồng rừng và chăm sóc rừng, mua bán gỗ, sản xuất đồ gỗ,…

Công ty Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi đang quản lý và sử dụng diện tích đất đai lên đến 1.334 ha. Phần lớn trong đó là đất rừng sản xuất với 1.058 ha. Diện tích đất công ty được giữ lại sử dụng là 1.008 ha đất nông nghiệp và trả lại cho địa phương 326 ha.

Theo phương án cổ phần hóa, Nhà nước sẽ không giữ lại cổ phần. Công ty sẽ bán đấu giá công khai 96,3% vốn và bán cho người lao động 3,7% vốn điều lệ.

Hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua có sự tăng trưởng nhẹ. Năm 2016, công ty ghi nhận doanh thu 15,5 tỷ và lợi nhuận sau thuế hơn 2,3 tỷ đồng; lần lượt tăng 37% và 62%.

Đấu giá 96% vốn công ty sở hữu hơn 1.000ha đất lâm nghiệp - ảnh 1


NDH