Đấu giá 17% vốn điều lệ Mía đường Tây Ninh

(BĐT) - UBND tỉnh Tây Ninh sẽ bán đấu giá gần 5 triệu cổ phần của Công ty CP Mía đường Tây Ninh (tương đương 17% vốn điều lệ) do đơn vị nắm giữ với giá khởi điểm là 11.531 đồng/CP. Thời gian và địa điểm đấu giá là lúc 9h00 ngày 10/1/2018 tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Mía đường Tây Ninh có vốn điều lệ hơn 294 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến mía, mì và cao su, sản xuất mía, mì giống; sản xuất gạo, bao bì, bốc xếp hàng hóa cảng sông, kho bãi và lưu giữ hàng hóa, đầu tư tài chính…

Thông tin chi tiết về kết quả kinh doanh năm 2015 và 2016 của Mía đường Tây Ninh chưa được công bố. Năm 2014, doanh nghiệp này đạt 23,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 11 lần so với năm 2013.              

Thế Anh