DATC bán cổ phần và nợ phải thu tại 3 doanh nghiệp

(BĐT) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đối với lô tài sản gồm vốn góp cổ phần (CP) kèm nợ phải thu của DATC tại 3 công ty là Công ty CP Chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang, Công ty CP Xây dựng số 8 Thăng Long và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình đường thủy 2.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, vốn góp CP kèm nợ phải thu của DATC tại Công ty CP Chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang là 944,5 nghìn CP và hơn 40,58 tỷ đồng. Tại Công ty CP Xây dựng số 8 là 540 nghìn CP và 21,92 tỷ đồng. Còn tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình đường thủy 2 là 540 nghìn CP và 4,86 tỷ đồng.

Tổ chức bán đấu giá tài sản được lựa chọn dựa trên tiêu chí tại Khoản 4 Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản. Ngoài ra, phải có các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC như: ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.           

Thu Giang