Công ty TNHH MTV Trường Thành (Bộ Quốc phòng) sắp IPO

Công ty TNHH MTV Trường Thành sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 3 triệu cổ phần, tương đương 53,87% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần. Công ty dự kiến sẽ tiến hành IPO tại HNX vào ngày 30/6 tới.

Theo thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), Công ty TNHH MTV Trường Thành được thành lập từ năm 1996, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa (CPH) đạt hơn 338,2 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 55,9 tỷ đồng.

Hiện nay, hoạt động chính của công ty xây dựng nhà các loại, các công trình đường sắt và đường bộ, công trình công ích… phục vụ công tác quốc phòng, dân sinh. Doanh thu từ hoạt động xây lắp chiếm trung bình trên 90% tổng doanh thu của công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng kinh doanh bất động sản, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Doanh thu, lợi nhuận dự kiến sau cổ phần hóa giai đoạn 2017 – 2019:

Chỉ tiêu

2017

2018

2019

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

564,2

620,6

682,7

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

4.951

5.127

5.961

Tỷ lệ trả cổ tức (%)

7

7

7

Sau khi CPH, công ty tập trung phát triển, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, có khả năng thích ứng và phát triển cùng với xu thế phát triển của ngành.

Theo phương án CPH, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau CPH đạt 56 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 40% vốn điều lệ, tương đương hơn 2,2 triệu cổ phần; 343.100 cổ phần, tương đương 6,13% vốn điều lệ bán cho người lao động và hơn 3 triệu cổ phần, tương đương 53,87% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho công chúng đầu tư tại HNX.


Thời báo Tài chính