Cổ phần và khoản nợ tiền tỷ đấu giá chỉ chênh 900 nghìn đồng

(BĐT) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa hoàn tất bán đấu giá lô tài sản là cổ phần và khoản nợ phải thu do Công ty sở hữu tại Công ty CP Xi măng Bắc Kạn - DATC với mức chênh lệch so với giá khởi điểm là 900 nghìn đồng.

Cụ thể, DATC bán lô tài sản gồm 450.000 cổ phần kèm 88,9 tỷ đồng khoản nợ phải thu do DATC sở hữu tại Công ty CP Xi măng Bắc Kạn - DATC. Giá khởi điểm của lô tài sản này là 1,5 tỷ đồng. Có 2 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, giá đặt mua cao nhất là 1.500,9 triệu đồng.

                 

Thu Giang