Cổ phần Sửa chữa nhiệt điện miền Bắc đắt khách

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần (CP) của Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc. Theo đó, nhu cầu của tổ chức, cá nhân đăng ký mua CP đã gấp tới 5 lần (khoảng 11,9 triệu CP) so với số lượng CP Công ty đưa ra bán đấu giá (2,5 triệu CP).
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Được biết, CP của Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc được HNX đưa ra đấu giá với giá khởi điểm là 12.800 đồng/CP.

Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc kinh doanh trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt chuyển giao công nghệ thiết bị điện, thiết bị nhiệt; tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình của nhà máy điện... Doanh thu của Công ty hiện chủ yếu đến từ dịch vụ sửa chữa các nhà máy nhiệt điện.

Theo Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh thu của Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc liên tục giảm qua các năm gần đây. Cụ thể, năm 2014, Công ty đạt doanh thu 207,799 tỷ đồng; năm 2015 doanh thu giảm còn 195,38 tỷ đồng; và năm 2016 doanh thu chỉ đạt 87,3 tỷ đồng.

Không chỉ doanh thu, lợi nhuận sau thuế của Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc cũng suy giảm. Năm 2014, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế là 18,8 tỷ đồng; trong khi năm 2015 chỉ là 10,24 tỷ đồng.              

Thu Giang