Cổ phần hóa 3 đơn vị sự nghiệp công lập tại Cà Mau

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

3 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần gồm: Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng; Nhà khách Cà Mau; Trung tâm Giống nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau thực hiện chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần theo đúng quy định, đề xuất tỷ lệ vốn nhà nước cần nắm giữ nếu cần thiết.

 

Hoàng Việt