Chuẩn bị bán nợ của Công ty Duyên Hải Đông Nam Á

(BĐT) - Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) chi nhánh Khánh Hòa vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản nợ của Công ty TNHH Phát triển xây dựng Duyên Hải Đông Nam Á. 

Theo đó, toàn bộ dư nợ gốc, lãi phát sinh của Công ty tại VRB Chi nhánh Khánh Hòa đến thời điểm bán (tạm tính đến ngày 21/11/2017) là 17,1 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc là 11,6 tỷ đồng, nợ lãi là 5,4 tỷ đồng.

Giá khởi điểm được VRB đưa ra là 8,1 tỷ đồng (chỉ bằng 2/3 giá trị nợ gốc). Giá khởi điểm bán tài sản đấu giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng, không bao gồm thuế trước bạ, chi phí đăng ký...       

Thu Giang