Cấp thoát nước Tuyên Quang thu về hơn 19 tỷ đồng từ đấu giá

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang vừa đấu giá thành công 1,838 triệu cổ phần, thu về 19,003 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 31/3/2015, giá trị thực tế của Cấp thoát nước Tuyên Quang là khoảng 121,45 tỷ đồng, trong đó giá trị phần vốn nhà nước tại DN này là 80,121 tỷ đồng. Tổng số diện tích đất mà Công ty đang sử dụng là hơn 57.042 m2.

Cấp thoát nước Tuyên Quang hiện đang cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho 38.965 hộ tại Tuyên Quang. Doanh thu thuần trong 3 năm 2012 - 2014 của Công ty là gần 52 tỷ đồng. Hiện Công ty đang có 10 hợp đồng cung cấp dịch vụ trị giá 8,174 tỷ đồng.               

Thanh Tú