BIDV bán nợ hơn 40 tỷ đồng của Thép Thành Đô

(BĐT) - Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hải Dương đang có nhu cầu bán nợ của khách hàng là Chi nhánh Công ty TNHH Thép Thành Đô để thu hồi nợ vay.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Chi nhánh Công ty TNHH Thép Thành Đô có địa chỉ tại số 122B Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Hải Dương có khoản nợ tại BIDV đến hết  ngày 31/10/2017 là 43,3 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là gần 23,5 tỷ đồng, nợ lãi là 16,6 tỷ đồng, lãi phạt là 3,2 tỷ đồng. Chi nhánh Công ty TNHH Thép Thành Đô đã dùng tài sản bảo đảm cho khoản nợ là 3 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ 3 tại TP.HCM.            

Thu Giang