Bán đấu giá khoản nợ 200 tỷ đồng của Công ty CP Thuận Kiều

(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản (VAMC) đang lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đảm bảo cho khoản nợ của Công ty CP Thuận Kiều.

Theo đó, Công ty CP Thép Tân Quốc Duy đã dùng tài sản là quyền sử dụng trên đất có diện tích 14.628 m2 tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để đảm bảo cho khoản nợ của Công ty CP Thuận Kiều tại VAMC.

Do không trả được nợ, ngày 26/12/2017, VAMC đã tiến hành thu giữ tài sản trên để xử lý thu hồi nợ. Giá khởi điểm dự kiến của tài sản được VAMC công bố là khoảng 200 tỷ đồng.

Xác định đây là tài sản bảo đảm có giá trị lớn, VAMC đặt yêu cầu cụ thể đối với tổ chức đấu giá tài sản là phải có hợp đồng đã bán thành công tính từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2017 có giá khởi điểm từ 50 tỷ đồng trở lên đối với các loại tài sản (tài sản đảm bảo, nhà cửa vật kiến trúc gắn liền với đất, dự án đầu tư nhà cao tầng, bán đấu giá doanh nghiệp). Cùng với đó, đấu giá viên được phân công điều hành cuộc bán đấu giá cũng phải có kinh nghiệm, kết quả bán đấu giá trong vòng 2 năm gần đây đối với những tài sản có giá khởi điểm trên 50 tỷ đồng.

Thu Giang