9 tháng: cổ phần hóa 11 doanh nghiệp nhà nước

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2018, có 11 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Trong đó, cổ phần hóa 10 doanh nghiệp nhà nước và 1 đơn vị sự nghiệp.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đối chiếu với số liệu của 8 tháng cho thấy, trong tháng 9, chỉ có thêm 1 doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa. Tổng giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa từ đầu năm đến hết tháng 9 là 29.634 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15.329 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 18.310 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 11.158 tỷ đồng; bán cho nhà đầu tư chiến lược 2.289 tỷ đồng; đấu giá công khai 4.762 tỷ đồng, số còn lại bán cho người lao động là 90 tỷ đồng và tổ chức công đoàn 5 tỷ đồng.

Về thoái vốn, trong 9 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp đã thoái được khoảng 5.067 tỷ đồng, thu về 10.499 tỷ đồng. Trong đó: thoái vốn nhà nước tại 18 đơn vị theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 1.308 tỷ đồng, thu về 2.511 tỷ đồng; các tập đoàn và tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 3.758 tỷ đồng, thu về 7.987 tỷ đồng.

Xuân Yến