6 tháng thực hiện 32 phiên đấu giá cổ phần

(BĐT) - Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 2 sở giao dịch chứng khoán (Hà Nội và TP.HCM) trong 6 tháng đầu năm 2017 đã tổ chức được 32 phiên đấu giá cổ phần, trong đó có 11 phiên IPO, 20 phiên thoái vốn và 1 phiên phát hành ra công chúng. 
6 tháng thực hiện 32 phiên đấu giá cổ phần

Tổng khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 176,4 triệu cổ phần, tổng giá trị thu về đạt 2.927 tỷ đồng. Tỷ lệ thành công đạt gần 90%.

6 tháng cuối năm 2017, UBCKNN đặt kế hoạch tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chính sách đối với thị trường chứng khoán; triển khai các biện pháp tăng cung hàng hóa cho thị trường và cải thiện chất lượng nguồn cung...   

Thu Giang