5 tháng thu được 3.000 tỷ đồng từ 17 phiên đấu giá trên HNX

Tháng 5/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã diễn ra 1 phiên đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông.
Chỉ có 1 phiên đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông trên HNX trong tháng 5 vừa qua.
Chỉ có 1 phiên đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông trên HNX trong tháng 5 vừa qua.

Theo đó, khối lượng cổ phiếu chào bán trong phiên đấu giá đạt hơn 472 nghìn cổ phần, khối lượng đặt mua đạt 50 nghìn cổ phần, bằng 10,6% số cổ phần chào bán. Số lượng cổ phần trúng giá đạt 50 nghìn cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 10,6%. Số tiền doanh nghiệp thu được sau phiên đấu giá đạt 575 triệu đồng với giá đấu thành công bình quân đạt 11.500 đồng/cổ phần, bằng với giá khởi điểm.

5 tháng đầu năm 2019, HNX đã tổ chức 17 phiên đấu giá, trong đó có 13 phiên đấu giá thoái vốn, 2 phiên IPO và 2 phiên đấu giá phát hành ra công chúng. Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt hơn 151 triệu cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 126,9 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 84%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 17 phiên đấu giá đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 6 này sẽ có 3 phiên đấu giá tại HNX gồm: Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long với khối lượng chào bán 45,6 triệu cổ phiếu. Ngày đấu giá là ngày 11/6 và ngày hết hạn đăng ký là ngày 4/6; đấu giá của Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam với số lượng chào bán là 4.033.512 cổ phiếu. Ngày đấu giá là ngày 18/6 và ngày hết hạn đăng ký là ngày 11/6; đấu giá của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 với số lượng chào bán là 4.037.134 cổ phiếu. Ngày đấu giá là ngày 25/6 và ngày hết hạn đăng ký là ngày 18/6;


VnEconomy