Xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển DNNVV

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến nhằm hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp được xây dựng nhằm bảo đảm tính hiệu quả, an toàn trong hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV. Ảnh: Nhã Chi
Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp được xây dựng nhằm bảo đảm tính hiệu quả, an toàn trong hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV. Ảnh: Nhã Chi

Việc xây dựng Thông tư nhằm bảo đảm tính hiệu quả, an toàn trong hoạt động hỗ trợ tài chính cho DNNVV của Quỹ và đúng theo nguyên tắc “bảo đảm an toàn vốn”.

Dự thảo nêu rõ 4 trường hợp được xem xét xử lý rủi ro gồm: DNNVV bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra; DNNVV bị phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật hiện hành; Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNVV; DNNVV không có khả năng hoặc không trả được nợ vay (gốc, lãi) theo đúng hợp đồng đã ký, gây rủi ro hoạt động, có khả năng làm phát sinh nợ xấu cho Quỹ.

Các biện pháp xử lý rủi ro đối với hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ bao gồm: Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, số tiền trả nợ; gia hạn nợ vay; khoanh nợ; xóa nợ lãi; bán nợ; xử lý tài sản bảo đảm tiền vay; xóa nợ gốc; các biện pháp xử lý rủi ro khác theo quy định của pháp luật.

Về nguồn vốn xử lý nợ bị rủi ro, Dự thảo đề xuất quỹ sử dụng dự phòng rủi ro và quỹ dự phòng tài chính theo quy định tại Nghị định số 39/2019/NĐ-CP để thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro: xóa nợ gốc, bán nợ (trong trường hợp giá bán thấp hơn giá trị nợ gốc ghi trong sổ sách).

Việt Anh