Vốn đầu tư từ NSNN thực hiện tháng 1/2019 đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Theo Bộ KH&ĐT, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2019 ước tính đạt 18.031 tỷ đồng, bằng 5,56% kế hoạch năm và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 2.496 tỷ đồng, bằng 5,23% kế hoạch năm và giảm 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 15.535 tỷ đồng, bằng 5,62% kế hoạch năm và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Bộ KH&ĐT cho biết, trong tháng 1/2019, hoạt động đầu tư tập trung chủ yếu vào thi công các công trình chuyển tiếp từ năm trước, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành của năm 2018. Các bộ, ngành và địa phương triển khai giao vốn đầu tư cho các dự án được phê duyệt kế hoạch vốn năm 2019 theo Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

        

Việt Thắng