VNPT thoái vốn khỏi VNPT LAND: Thương vụ khó suôn sẻ?

(BĐT) - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ thực hiện thoái hết 14 triệu cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Bất động sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT LAND), tương đương 79,02% vốn điều lệ vào ngày 19/1/2018. 
Hàng loạt ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về khả năng thu hồi vốn từ các khoản đầu tư công ty liên doanh, liên kết của VNPT LAND sẽ làm giảm tính hấp dẫn của phiên đấu giá. Ảnh: Nhã Chi
Hàng loạt ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về khả năng thu hồi vốn từ các khoản đầu tư công ty liên doanh, liên kết của VNPT LAND sẽ làm giảm tính hấp dẫn của phiên đấu giá. Ảnh: Nhã Chi

Được thành lập tháng 6/2008 với vốn điều lệ hơn 177 tỷ đồng, VNPT LAND có hiệu quả kinh doanh rất khiêm tốn. Điều này ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của phiên đấu giá.

Hiệu quả kinh doanh thấp

Thương vụ trên sẽ được thực hiện theo hình thức đấu giá theo lô. Theo đó, 2 lô cổ phần với mỗi lô gồm 5 triệu cổ phần được bán với giá khởi điểm là 48,5 tỷ đồng/lô và 1 lô gồm 4 triệu cổ phần có giá khởi điểm 38,8 tỷ đồng. Giá khởi điểm 1 cổ phần là 9.700 đồng, thấp hơn không nhiều so với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Báo cáo tài chính năm 2016 của VNPT LAND cho biết, doanh thu năm 2016 của Công ty chỉ đạt 0,9 tỷ đồng, bằng 19% doanh thu năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 0,0071 tỷ đồng, bằng 4,2% so với lợi nhuận sau thuế năm 2015 là gần 0,17 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2016, VNPT LAND vẫn còn khoản lỗ lũy kế là 6,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phần (EPS) của Công ty năm 2016 chỉ là 0,4 đồng, còn năm 2015 chỉ là 10 đồng.

Đáng chú ý, VNPT LAND được thành lập tháng 6/2008 với vốn điều lệ đăng ký là 500 tỷ đồng, tuy nhiên vốn điều lệ thực góp chỉ là hơn 177 tỷ đồng. 

Bỏ ngỏ khả năng thu hồi hơn 100 tỷ đồng

Kiểm toán VFA không đủ cơ sở để đưa ra ý kiến về số vốn góp cũng như khả năng thu hồi các khoản đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác của VNPT LAND.
Không chỉ có kết quả kinh doanh yếu kém, Công ty TNHH Kiểm toán VFA (Kiểm toán VFA), đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của VNPT LAND đã đưa ra hàng loạt ý kiến ngoại trừ về tính hiện hữu và khả năng thu hồi vốn từ các khoản đầu tư công ty liên doanh, liên kết của VNPT LAND.

Cụ thể, Kiểm toán VFA cho biết, đơn vị này không tham gia chứng kiến kiểm kê chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công ty tại ngày 31/12/2016, các thủ tục kiểm toán thay thế không thực hiện được. Theo đó, không đủ cơ sở để đưa ra ý kiến về tính hiện hữu và giá trị của khoản mục này. Tại thời điểm cuối năm 2016, giá trị của khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là 34,7 tỷ đồng.

Kiểm toán VFA cho biết thêm, đơn vị chưa thu thập được đầy đủ đối chiếu xác nhận của khoản đầu tư mà VNPT LAND đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Sông Đà - Việt Đức (10 tỷ đồng) và Công ty CP Dịch vụ xây dựng Lâm Hà (gần 2,5 tỷ đồng). Vì vậy, không đủ cơ sở để đưa ra ý kiến về số vốn góp cũng như khả năng thu hồi các khoản đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác của VNPT LAND.

Ngoài ra, kiểm toán cũng chưa đủ cơ sở để đưa ra ý kiến về khả năng thu hồi của các khoản đầu tư vào Công ty CP Bất động sản Việt Đức - PT (10 tỷ đồng), Công ty CP Địa ốc Viễn thông (hơn 79 tỷ đồng) và Công ty CP Đầu tư và Phát triển thương mại Hạ Long (10 tỷ đồng). Vì vậy, VFA không đưa ra ý kiến về khoản mục đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và đầu tư vào các đơn vị khác cũng như ảnh hưởng của chúng đến các chỉ tiêu liên quan trên Báo cáo tài chính của VNPT LAND tại ngày 31/12/2016.

Đồng thời, VFA cũng không đủ cơ sở đánh giá khả năng thu hồi của Dự án Khu dân cư thuộc Khu trung tâm chính trị - hành chính và dịch vụ thương mại - dân cư tỉnh Trà Vinh (gần 24,5 tỷ đồng). Do đó, không đưa ra ý kiến về số dư chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án trên trong khoản mục Hàng tồn kho.

Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản của VNPT LAND là 174,3 tỷ đồng. Tổng giá trị của tài sản dở dang dài hạn và các khoản vốn góp vào công ty liên doanh, liên kết lên tới 146 tỷ đồng, chiếm 84% tổng tài sản. Việc Kiểm toán VFA đưa ra hàng loạt ý kiến ngoại trừ về tính hiện hữu và khả năng thu hồi của vốn từ các khoản đầu tư công ty liên doanh, liên kết của VNPT LAND sẽ làm tính hấp dẫn của phiên đấu giá này giảm đi đáng kể.

Thế Anh