Viettel Construction có gì đặc biệt khi lên sàn?

(BĐT) - Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tháng 4/2010 với giá đấu thành công bình quân 14.484 đồng/CP, sau hơn 6 năm, 6,1 triệu cổ phần Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction) mới lên giao dịch trên sàn UPCoM, giá tham chiếu 26.000 đồng/CP. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Là một doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Viettel Construction có rất nhiều lợi thế trong hoạt động kinh doanh.

“Sống khỏe” nhờ các đơn vị cùng “mẹ”

Xí nghiệp Xây lắp công trình trực thuộc công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel sau này), tiền thân của Viettel Construction thành lập ngày 30/10/1995. Tại thời điểm đó, đây là một đơn vị chủ lực của Viettel khi đóng góp tới 2/3 doanh thu cho tập đoàn này trong giai đoạn 2000 - 2003. Sau nhiều lần tăng vốn, vốn điều lệ của Viettel Construction trước khi lên sàn là hơn 471 tỷ đồng.

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của Viettel tại Viettel Construction là 73,22% và có quyền quyết định các hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Với việc mạng viễn thông của Tập đoàn Viettel được triển khai khắp các tỉnh thành, vùng miền trong nước và ở nước ngoài, doanh thu của Viettel Construction phần lớn đến từ Viettel và các thành viên trực thuộc của tập đoàn này. 

Viettel Construction có gì đặc biệt khi lên sàn? - ảnh 1
Cơ cấu doanh thu giai đoạn 2014 - 2016 của Viettel Construction

Chuyển hướng kinh doanh

Là công ty xây dựng công trình viễn thông, doanh thu từ hoạt động xây lắp luôn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của Viettel Construction. Doanh thu từ hoạt động này trong giai đoạn 2014 - 2016 khoảng hơn 70% tổng doanh thu. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu từ hoạt động xây lắp mang về cho Viettel Construction 675 tỷ đồng, chiếm 53% tổng doanh thu; thay vào đó, hoạt động dịch vụ khai thác và ứng cứu thông tin đóng góp gần 448 tỷ đồng, chiếm 35% tổng doanh thu.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Viettel Construction trong tương lai sẽ là hoạt động quản lý vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng mạng lưới viễn thông cho Viettel và các nhà mạng ở trong và ngoài nước.
Viettel Construction cho biết, hệ thống công trình thông tin liên lạc của Viettel cũng như các đơn vị quân đội đã bao phủ khắp đất nước và vươn tới cả những vùng miền núi, hải đảo và hệ thống các đơn vị của Viettel cũng hiện diện ở tất cả các địa bàn quan trọng. Công ty xác định trong giai đoạn tới, hoạt động xây lắp công trình viễn thông và công nghệ thông tin sẽ không còn giữ vai trò cốt lõi nữa. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Viettel Construction trong tương lai sẽ là hoạt động quản lý vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng mạng lưới viễn thông cho Viettel và các nhà mạng ở trong và ngoài nước.

Hiện nay, Công ty đã cung cấp dịch vụ vận hành khai thác hạ tầng mạng lưới viễn thông tại 62 tỉnh/thành phố trên toàn quốc của nhà mạng Viettel. Công ty cũng cho biết đang chuẩn bị triển khai tại các thị trường Campuchia và Lào trong năm 2018 và kế hoạch đến năm 2020 sẽ cung cấp dịch vụ khai thác mạng viễn thông tại 10 quốc gia, ước doanh thu mỗi thị trường bình quân khoảng 1.600 - 2.500 tỷ/năm, tăng trưởng tổng doanh thu của Công ty bình quân khoảng 30%/năm.

Hoàng Việt