Vietinbank Lào đạt 3 triệu USD lợi nhuận trước thuế năm 2016

(BĐT) - Ngày 31/3/2017, tại Vientiane (Viêng Chăn), Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào đã kỷ niệm 5 năm thành lập. Sau 5 năm đi vào hoạt động, Ngân hàng đã nâng cấp thành công lên Ngân hàng con, vốn điều lệ đạt 50 triệu USD.
Vietinbank Lào đạt 3 triệu USD lợi nhuận trước thuế năm 2016

Hiện tại Vietinbank Lào có 1 trụ sở chính, 1 phòng giao dịch quy mô lớn tại Viêng chăn và 1 chi nhánh tỉnh Champasak (Chăm Pa Sắc). Tổng số nhân viên gần 90 cán bộ với 7 phòng ban nghiệp vụ. Dự kiến cuối năm 2017 Vietinbank Lào sẽ tiếp tục mở chi nhánh mới ở tỉnh Savanakhet (Sa Vẳn Na Khẹt).

5 năm qua, Vietinbank Lào luôn duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, trở thành ngân hàng thương mại Việt Nam có quy mô lớn thứ 2 tại Lào. Tổng tài sản năm 2016 đạt gần 222 triệu USD, tăng 17% so với năm 2015 và tăng 435% so với năm đầu tiên thành lập (2012); dư nợ cho vay khách hàng năm 2016 đạt hơn 158 triệu USD tăng 13% so với cuối năm 2015 và tăng trưởng 542% so với năm 2012. Nguồn vốn huy động đạt 157 triệu USD tăng trưởng 17% so với năm 2015 tăng 726% so với năm 2012. Đến năm 2016, lợi nhuận trước thuế của Vietinbank Lào đạt gần 3 triệu USD.

Anh Trâm