VAMC phát hành 110.000 tỷ đồng trái phiếu xử lý nợ xấu

Năm 2015 vừa qua, Công ty xử lý nợ xấu (VAMC) đã phát hành gần 110 nghìn tỷ đồng trái phiếu đặc biệt cho các ngân hang để xử lý nợ xấu.