VAMC dự kiến thu hồi 50.000 tỷ đồng nợ xấu năm 2019

(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản (VAMC) cho biết, trong năm 2019, đơn vị này sẽ thực hiện mua nợ xấu theo giá trị thị trường là 4.500 tỷ đồng; thu hồi nợ xấu 50.000 tỷ đồng và dự kiến phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt (TPĐB).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Để đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện mua nợ theo giá thị trường, VAMC đã đề nghị tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Trong năm 2018, bằng việc phát hành TPĐB, VAMC đã thực hiện mua 761 khoản nợ của 13 tổ chức tín dụng với tổng dư nợ gốc nội bảng là 30.917 tỷ đồng, giá mua nợ là 29.812 tỷ đồng, đạt 93,2% khối lượng TPĐB theo phương án đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Lũy kế từ khi thành lập năm 2013 đến 31/12/2018, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng TPĐB với tổng dư nợ gốc nội bảng là 338.849 tỷ đồng.

Hoàng Việt