VAMC đã xử lý 66.000 tỷ nợ xấu

Ông Đoàn Văn Thắng, Tổng giám đốc Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cho biết, kết quả xử lý nợ xấu bắt đầu có chuyển biến sau khi có nghị quyết của Quốc hội.
Tính từ khi thành lập vào năm 2013 đến nay, tổng số nợ xấu mà VAMC đã xử lý đạt 66.000 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ USD.
Tính từ khi thành lập vào năm 2013 đến nay, tổng số nợ xấu mà VAMC đã xử lý đạt 66.000 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ USD.

Cụ thể, sau khi có Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm hỗ trợ xử lý nợ xấu, công tác thu hồi, xử lý nợ xấu của VAMC thuận lợi hơn khi nhiều rào cản trong xử lý nợ xấu được dỡ bỏ.

Ông Đoàn Văn Thắng cho biết, từ tháng 8/2017 (thời điểm Nghị quyết 42 bắt đầu có hiệu lực) đến nay, sau khi triển khai việc xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42, VAMC đã thu hồi được khoảng 5.000 tỷ đồng, đưa tổng số nợ thu hồi từ đầu năm đến nay khoảng 16.000 tỷ đồng.

Tính từ khi thành lập vào năm 2013 đến nay, tổng số nợ xấu mà VAMC đã xử lý đạt 66.000 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ USD.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, VAMC sẽ mua thêm ít nhất 2.000 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo giá thị trường.

Theo Tổng giám đốc VAMC, sau khi Nghị quyết 42 có hiệu lực, việc thu giữ tài sản của VAMC tốt hơn nhiều so với trước.

Trước đây tổ chức tín dụng cũng như VAMC thu giữ trên cơ sở Nghị định 163/2006/N Đ-CP về giao dịch bảo đảm, tuy nhiên tốc độ xử lý vẫn còn chưa được như mong muốn do quyền của chủ nợ vẫn yếu thế. Còn Nghị quyết 42 đã bảo vệ chủ nợ tốt hơn và một lần nữa khẳng định quyền thu giữ tài sản đảm bảo.


VnEconomy