VAMC có thể đạt mục tiêu xử lý 30000 tỷ đồng nợ xấu trong 2016

Với kết quả thu hồi nợ xấu nửa đầu năm 2016 khả quan, VAMC dự kiến có thể vượt chỉ tiêu thu hồi nợ xấu đặt ra trong năm nay là 30.000 tỷ đồng. Đây là nhận định của Phó Tổng giám đốc VAMC vùa đưa ra mới đây.